tisa header
header tisa sanat
tisasanat tisasanat tisasanat tisasanat tisasanat tisasanat tisasanat tisasanat
footer tisa sanat
footer tisa sanat

                 
              صفحه اصلی  
  رکتیفایرهای صنعتی اتوماسیون صنعتی   اتوماسیون جوش   جوش مقاومتی گالری تصاویر  
  رکتیفایرهای صنعتی اتوماسیون صنعتی   اتوماسیون جوش   جوش مقاومتی محصولات  
  TS-PW250 TS-PW200 TS-PW150 TS-PW125 TS-PW100 TS-PW75 TS-PW50   پرس جوش   جوش مقاومتی (AC)   خدمات  
  TS-SPW250 TS-SPW200 TS-SPW150 TS-SPW125 TS-SPW100 TS-SPW75 TS-SPW50   نقطه جوش   جوش مقاومتی (DC)   پشتیبانی  
  TS-BSPW50 TS-BSPW40 TS-BSPW25 TS-BSPW15 TS-BSPW8 TS-BSPW4 TS-BSPW2   نقطه جوش رومیزی   دستگاه های جوش خاص یا سفارشی   نقشه سایت  
            پدالی نیوماتیک پدالی پایی   نقطه جوش پدالی   تابلوهای کنترل جوش مقاومتی   تماس با ما  
            TS-PRASW20 TS-RASW20   جوش سربه سر   ترانسفورمرهای جوش مقاومتی   درباره ما  
            TS-PRASW30 TSRASW30   قرقره جوش   جوش مقاومتی دشارژ خازنی (CDRW)      
            TS-PRASW40 TS-RASW40       TS-CDRW4      
                      TS-CDRW6      
                      TS-CDRW8      
                      TS-CDRW11      
                      TS-CDRW16